Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z czarteru jachtu

Dzięki naszej współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Europa S.A. możemy zaoferować Ci ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z czarteru jachtu.

Ubezpieczenie to pozwoli otrzymać zwrot 100% kosztów poniesionych na czarter jachtu w przypadku rezygnacji przed jego rozpoczęciem lub zwrotu części kosztów w przypadku przerwania rejsu w czasie jego trwania.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie Koszty Rezygnacji to ochrona przed stratą finansową na wypadek wydarzeń, które mogą Cię spotkać przed wyjazdem, jak i w jego trakcie. W wariancie 100% MAX otrzymasz dowolnym możliwym do udokumentowania zdarzeniem, z wyjątkiem wyłączonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Wybierz wariant odpowiedni dla siebie, w zależności od zakresu ochrony, którą chcesz zostać objęty.

Powody rezygnacji lub przerwania czarteru jachtu objęte ubezpieczeniem Wariant 100% Wariant 100% MAX
Nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego, współuczestnika podróży lub osób im bliskich, brak konieczności hospitalizacji ✔ ✔
Komplikacje związane z ciążą ubezpieczonej, współuczestniczki podróży lub osób im bliskich do 32 tygodnia ✔ ✔
Wyznaczenie ubezpieczonej, współuczestniczce podróży daty porodu na czas podróży ✔ ✔
Śmierć ubezpieczonego lub współuczestnika podróży , w tym w wyniku choroby przewlekłej ✔ ✔
Śmierć osób bliskich ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży, która nastąpiła w ciągu 45 dni bezpośrednio poprzedzających datę wyjazdu, w tym w wyniku choroby przewlekłej, samobójstwa ✔ ✔
Szkoda w mieniu ubezpieczonego, osoby mu bliskiej lub współuczestnika podróży, powstała w wyniku zdarzeń losowych bądź kradzieży z włamaniem ✔ ✔
Utrata pracy zawartej na czas nieokreślony lub określony przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży ✔ ✔
Wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty rozpoczęcia pracy na dzień rozpoczęcia lub trwania pracy ✔ ✔
Kradzież dokumentów ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, niezbędnych w podróży ✔ ✔
Szkoda rzeczowa poniesiona w wyniku wypadku komunikacyjnego ubezpieczonego lub współuczestnika podróży ✔ ✔
Kradzież pojazdu należącego do ubezpieczonego lub współuczestnika podróży ✔ ✔
Otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania lub informacji o postepowaniu rozwodowym ✔ ✔
Otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania do sądu ✔ ✔
Wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty egzaminu poprawkowego ✔ ✔
Szkoda w mieniu pracodawcy ubezpieczonego lub pracodawcy współuczestnika podróży ✔ ✔
Nowość! Wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży terminu pobytu w sanatorium ✔ ✔
Nagłe zachorowanie ubezpieczonego, współuczestnika podróży oraz osób im bliskich będące następstwem choroby przewlekłej dodatkowo płatne ✔
Nowość! Akt terrorystyczny , do którego doszło nie wcześniej niż na 30 dni przed datą podróży w odległości maksymalnie 250 km od celu podróży z wyłączeniem: Afganistanu, Algierii, Autonomii Palestyńskiej i Zachodniego Brzegu Jordanu, Burkiny Faso, Demokratycznej Republiki Konga, Egiptu, Filipin, Hondurasu, Indonezji, Iraku, Iranu, Jemenu, Kenii, Korei Południowej, Korei Północnej, Krymu, Libii, Libanu, Malezji, Maroka, Nigerii, Pakistanu, Somalii, Strefy Gazy, Syrii, Tunezji, Turcji, Wenezueli, Wybrzeża Kości Słoniowej, Ukrainy – obwodu donieckiego i ługańskiego ✔
Inny udokumentowany powód (np. cofnięcie urlopu, odmowa wydania wizy, wezwanie na poligon, choroba psa) ✔

Szczegółowe warunki ubezpieczenia znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Kiedy możesz kupić ubezpieczenie Koszty Rezygnacji?

Wariant 100% Wariant 100% MAX
w ciągu 10 dni następujących po dniu rezerwacji jachtu, gdy do rozpoczęcia czarteru zostało więcej niż 30 dni w ciągu 3 dni następujących po dniu rezerwacji jachtu, gdy do rozpoczęcia czarteru zostało więcej niż 30 dni
w ciągu 3 dni następujących po dniu rezerwacji jachtu, gdy do rozpoczęcia czarteru zostało 30 dni lub mniej (ale nie mniej niż 7) w dniu rezerwacji jachtu, gdy do czarteru zostało 30 dni lub mniej (ale nie mniej niż 7)

Jak kupić ubezpieczenie?

W celu zakupu ubezpieczenia należy po dokonaniu rezerwacji jachtu wysłać na nasz adres mailowy info@zegluj.pl,

Następnie link do wygenerowanego wniosku zostanie przesłany na Twój adres mailowy. Po przejściu na stronę wskazaną w mailu, będziesz mógł zapoznać się danymi umieszczonymi we wniosku i po zaakceptowaniu warunków, będzie można opłacić polisę online.

Ile kosztuje ubezpieczenie kosztów rezygnacji?

Wariant 100% 2,89% wartości czarteru
Wariant 100% + Choroby przewlekłe 5,78% wartości czarteru
Wariant 100% MAX 6,5% wartości czarteru

Przykładowo koszt ubezpieczenia czarteru jachtu o wartości 3 000 PLN w wariancie 100% to jedynie 87 PLN.

Ubezpieczenie a COVID-19.

Przyczyny potencjalnej rezygnacji z czarteru objęte ubezpieczeniem są wymienione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Z wyjazdu można zrezygnować m.in. z powodu nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku, kradzieży samochodu czy dokumentów. Zachorowanie na Covid-19 czy też kwarantanna nie może jednak stanowić przyczyny rezygnacji wyjazdu.

Dokumenty do pobrania